clàusules legals

avís legal

Gemma Munich Matabosch com a responsable del lloc web www.gabinetpsicologic.cat, d'ara endavant "TITULAR", posa a disposició dels usuaris el present document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), BOE Nº 166.

Aquesta web compleix amb el deure d'informació establert per l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LISSCE), i amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei Orgànica (ES) 15/1999 de 13 de desembre (LOPD)., així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra norma legal que fóra d'aplicació.

modificacions

La titular es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, la configuració i els continguts del web, així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

dades identificatives

Domini: www.gabinetpsicologic.cat; titular: Gemma Munich Matabosch; NIF: 38795976J; domicili fiscal: Carrer de la Plana del Paradís 14, 08350 Arenys de Mar; telèfon: +34661144008; adreça electrònica: gemma@gabinetpsicologic.cat; inscrita amb el núm. 6770 al Col·legi Oficial de Psicologia.

drets de propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitador la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics, són propietat de la TITULAR o, si és el cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part de la TITULAR. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a la TITULAR, i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos. La TITULAR autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de www.gabinetpsicologic.cat

La TITULAR reconeix els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial a favor dels titulars legítims, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna sobre els mateixos, com tampoc el suport, patrocini o recomanació per part del mateix.

Per a realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic gemma@gabinetpsicologic.cat amb l'assumpte "DRETS".

exempció de responsabilitats

La TITULAR s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

ús de cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes cookies proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida de les mateixes.

L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al seu equip.

política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que la TITULAR no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, fent saber a les autoritats competents el contingut en qüestió.

La TITULAR no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitador, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de la TITULAR. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a través del correu electrònic gemma@gabinetpsicologic.cat amb l'assumpte "POLÍTICA".

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. Tot i que es pot garantir el seu correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia, la TITULAR no descarta la possibilitat que apareguin errors de programació, o que s'esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

adreces IP

Gemma Munich Matabosch, com a responsable de tractament, l'informa que les dades personals de l'usuari seran tractades exclusivament per a gestionar la relació que els vinculi, i que es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la finalitat del tractament. No es comunicaran dades a tercers, excepte per obligació legal.

política de protecció de dades

Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició enviant un missatge a gemma@gabinetpsicologic.cat amb el tema «DADES». Si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant la Autoritat Catalana de Protecció de Dades a www.apdcat.gencat.cat., o contactar amb la TITULAR gemma@gabinetpsicologic.cat amb el tema «RECLAMACIÓ».

llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals més propers a Arenys de Mar.