mesures covid

  • En tot moment es garanteix la ventilació adequada del local
  • Les superfícies de treball es netegen amb productes desinfectants tant abans com després de cada sessió
  • Es realitzen tasques de desinfecció per tot el Gabinet de forma regular
  • Hi ha dispensadors de gel desinfectant en diferents punts del Gabinet
  • L'ús de la mascareta és obligatori i s'utilitza una pantalla de protecció transparent
  • L'ús de loció hidroalcohòlica és obligatori abans i després de cada sessió

  • NO s'utilitza cap material de treball que hagi utilitzat un altre nen sense haver-lo desinfectat abans

Quan es decreten confinaments individuals o col.lectius, segueixo oferint els meus serveis de forma telemàtica.